شرکت حفاظت خوردگی و رسوب پارس ایرانیان
FA

اخبار

جدیدترین اخبار شرکت حفاظت و خوردگی پارس ایرانیان را از همین قسمت می توانید دنبال کنید

عقد قرارداد با سازمان آب و فاضلاب

عقد قرارداد با سازمان آب و فاضلاب


دسترسی به فرمول های جدید

دسترسی به فرمول های جدید 


حضور شرکت ایرانیان در نمایشگاه بین المللی تهران

حضور شرکت ایرانیان در نمایشگاه بین المللی تهران


تمامی حقوق متعلق به شرکت حفاظت خوردگی و رسوب پارس ایرانیان می باشد

طراحی توسط AIO coders